2B'de arazilerinin en pahalısı bu ilçede

2B arazilerinin rayiç bedelleri belli oldu. Buna göre, İstanbul'da en pahalı 2B arazisi Beykoz ilçesinde. Beykoz'daki 2B arazilerinin metrekare fiyatları bin TL'ye kadar çıkıyor. İşte İstanbul'un 2B konusunda en pahalı ilçesi...

11 Mayıs 2012 Cuma 20:57
2B'de arazilerinin en pahalısı bu ilçede

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2B olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerin rayiç bedellerini açıklamıştı. İstanbul’daki 2B arazilerinde en pahalı ilçe Beykoz olurken, ilçede 2B arazilerinin metrekare fiyatları bin TL’ye kadar çıkıyor.

2B arazilerini almak isteyenler için 6 aylık süre tanındı. İstanbul’daki 2B arazileri içinde en pahalı il ise Beykoz oldu. Beykoz’da 2B arazisi metrekare fiyatları bin TL’ye kadar çıkarken, Güzeldere en yüksek 2B rayiç değeriyle dikkat çekiyor.

Türkiye’de 410 bin hektar 2B arazisi hak sahiplerine satılacak ve 2B’ler için başvuru süresi 31 Ekim 2012’de sona erecek.

Orman vasfını yitirmiş araziler ya da kamuoyunda bilinen adıyla 2B'lerin satışı başladı. 2B arazilerini satın almak isteyen hak sahipleri, 2B için 6 ay içinde başvuru yapılabilecek. En çok 2B arazisi Antalya'da bulunurken, Antalya 45 bin 548 hektar 2B arazisine sahip.

BAŞVURUDA NELER İSTENİYOR?

[PAGE]

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

2B başvurusunda; başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, başvuru bedelinin yatırıldığına dair makbuz, kanuni mirasçılardan mirasçı olduklarını gösterir veraset ilamının onaylı örneği; akdi haleflerden ise hak sahibinin veya mirasçılarının kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek noter tasdikli yazılı muvafakatı, tüzel kişiler için ayrıca, gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi istenecek.

BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

[PAGE]

BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan 2B arazileri için 2 bin lira, belediye ve mücavir alan sınırları dışında  bin lira ödenecek. 2B başvuru bedelleri taşınmazların satış bedellerinden mahsup edilecek. Kişilerin hak sahibi olmadıklarının anlaşılması durumunda 2B başvuru sahibine başvuru bedeli faizsiz olarak iade edilecek.

2B PROJE ALANINDA İSE NE YAPILACAK?

[PAGE]

TAŞINMAZ PROJE ALANINDA İSE NE YAPILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya ilgili büyükşehir ya da diğer belediyelerce kapsamı ve sınırları belirlenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan gecekondu veya kentsel dönüşüm projesi uygulanacak alanlarda bulunan 2B taşınmazları ilgili idareye devredilebilecek.

Devralan idareler devraldıkları taşınmazları; hak sahiplerinin talebi üzerine fiili durumuna uygun olarak ifraz edilmek suretiyle müstakil parsel veya paylı olarak, üzerinde çok katlı bina bulunan taşınmazlarda ise kat mülkiyeti tesisi suretiyle, bunun mümkün olmaması halinde paylı olarak hak sahipleri ile bunların kanunî veya bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılmış olan akdi haleflerine tabi oldukları mevzuatına göre bu Kanunda belirtilen satış ve ödeme koşullarını da dikkate alarak rayiç bedel üzerinden doğrudan satabilecek.

2B yasasının kanunlaşmasının ardından 2B arazilerinin nasıl satın alınacağı da merak konusu oldu. İstanbul Defterdarlığı yaptığı açıklamada, 2B arazilerine 3 bin TL'ye kadar rayiç bedel ödeyerek sahip olunabileceği açıklaması geldi. Ancak 2B'leri almak için 6 ay içinde başvuru yapılmazsa hak sahiplerinin haklarının yanacağı ifade edildi.

2B'LERİ SATIN ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN HER ŞEY

[PAGE]

İstanbul Defterdarı Bekir Bayrakdar, “2B’lere 6 ay içerisinde başvuru yapmayanlar hak sahipliğinden faydalanamayacak. Rayiç bedeller metrekare bazında 5 liradan başlayıp 3 bin liraya kadar çıkıyor. 2B başvuruları her yerden yapılabilecek” dedi.

2B kapsamında İstanbul’da 63 bin 29 adet taşınmaz bulunduğunu, bu taşınmazların 82 bin 243 adet kullanıcısı olduğunu ifade eden Bayrakdar, taşınmazların toplamda 80 milyon 172 bin 607 metrekarelik bir alanı kapsadığını söyledi. Bayrakdar, 2B’lerin üzerinde 8 bin adet arsa, tarla, bahçe, 38 bin 800 adet bina ve işyeri, 473 adet resmi hizmet alanı ile 5 bin 566 adet de boş alan olduğunu kaydetti.

PEŞİN ÖDEMELERDE İNDİRİM VAR MI?

[PAGE] 

PEŞİN ÖDEMEYE % 20 İNDİRİM

İstanbul’da 2B kapsamındaki taşınmazların rayiç bedelleri toplamının 15 milyar 881 milyon 332 bin 817 lira olarak hesaplandığını aktaran Bayrakdar, bu rayiç bedelin yüzde 70’inin esas alınacağı ve peşin ödemelerde ayrıca bir yüzde 20 indirim yapılacağı dikkate alındığında İstanbul’da 2B’den ne kadar gelir sağlanacağını net olarak söylemenin mümkün olmadığını belirtti. 

2B ARAZİSİNİ SATIN ALMAK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPARIM?

[PAGE] 

BAŞVURU DİLEKÇESİ İNTERNETTE

Başvuru dilekçesinin İstanbul Defterdarlığı’nın internet sitesinde yer aldığını belirten Bayrakdar, başvuru sırasında dilekçenin yanı sıra nüfus cüzdanı fotokopisi ve başvuru bedelinin makbuzun isteneceğini söyledi. Başvuru sırasında satış bedelinden mahsup edilmek üzere 2 bin lira başvuru bedeli alınacağını belirten Bayrakdar, bir taşınmazın birden fazla kullanıcısı bulunması halinde her kullanıcının ayrı ayrı başvuru bedeli yatırması gerektiğini söyledi.

Bayrakdar, orman sınırları dışına çıkan arazilerin kullanıcılarına satılması durumunda, kullanıcıların daha önce ödemiş oldukları son 5 yıllık işgaliye (kullanım) bedelinin de satış bedelinden mahsup edileceğini kaydetti. 

TAKSİTLE ÖDEME NASIL YAPILACAK?

[PAGE] 

TAKSİTTE YÜZDE 10 PEŞİNAT ALINACAK

Satış bedelinin, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 70’i olarak belirlendiğini hatırlatan Bayrakdar, satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde satış bedelinden yüzde 20, en az yarısının peşin ödenmesi halinde satış bedelinden yüzde 10 indirim uygulanacağını, taksitli ödemelerde ise bedelin yüzde 10’unun peşin ödeneceği, kalanının 3 yıl içinde 6 eşit taksitle faizsiz olarak ödenebileceğini anlattı. 

BAŞVURUDA BULUNMAZSAM ARAZİME NE OLACAK?

[PAGE] 

BAŞVURUDA BULUNMAYANIN ARAZİSİ NE OLACAK?

2B arazisine 6 ay içinde başvurmayanların hak sahipliği düşecek. Başvuruda bulunulmaması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Kullanıcıların doğrudan satın alma hakkı düşecek ve ecrimisil bedelleri (taşınmazın işgalden önceki haliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak İdarece talep edilen tazminat) tahsil edilecek. Açılmış olan davalara devam edilecek, açılması gerekenlere ise dava açılacak. Yasa çıkmadan önce davalar sürüncemede kalmıştı. Yasa çıktığı için bu davalar daha kısa zamanda sonuçlanacak. Mahkeme kararı kesinleşince arazi Hazine’ye devredilecek, işgalcisi de kolluk kuvvetleri tarafından tahliye edilecek.

RAYİÇ BEDELE İTİRAZ HAKKI VAR MI?

[PAGE] 

RAYİÇ BEDELE İTİRAZ VE DAVA HAKKI YOK

Bayrakdar, “Biz 2B arazilerinin kullanıcılarına bir rayiç bedel göndereceğiz. Onu itirazsız kabul etmeleri durumunda doğrudan satış hakkı olacak. Bizim gönderdiğimiz rayiç bedeli itirazsız kabul etmesi gerekiyor. Vatandaşların bu bedellerle ilgili dava açma hakları da bulunmuyor” şeklinde konuştu.

OKUYUCU YORUMLARI/0 + YORUM EKLE

BENZER HABERLER

GÜNDEM ANA SAYFA »