21 Mayıs 2018, Pazartesi

Adnan Hoca'nın A9 TV'si internet sitelerinde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı

A9 TV'den çeşitli internet sitelerinde RTÜK’ün A9 Televizyonu’na ceza verdiğine ilişkin haberlere karşı açıklama yapıldı. A9 TV'den yapılan açıklamada "'ceza yağdırma’ diye bir şey söz konusu değildir" denildi. İşte televizyon kanalından yapılan o açıklama...

29 Haziran 2014 Pazar 4:37
Adnan Hoca'nın A9 TV'si internet sitelerinde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı
A9 TV'den çeşitli internet sitelerinde RTÜK’ün A9 Televizyonu’na ceza verdiğine ilişkin haberlere karşı açıklama yapıldı. A9 TV'den yapılan açıklamada "'ceza yağdırma’ diye bir şey söz konusu değildir" denildi. İşte televizyon kanalından yapılan o açıklama...
 

KAMUOYUNA DUYURU


Dünden bu yana (26.06.2014) çeşitli internet sitelerinde RTÜK’ün A9 Televizyonu’na ceza verdiğine ilişkin haberlere yer verilmiştir. Bu haberlerde kanalımızda yayınlanan “Adnan Oktar ile Sohbetler’’ programına güya “RTÜK’ten ceza yağdığına” ilişkin abartılı ifadelere yer verilmiştir.

Öncelikle “ceza yağdırma’’ diye bir şey söz konusu değildir. Yasa gereği olsa olsa ancak bir uyarı mevzubahis olabilir. Nitekim bazı haberlerde iki uyarı olduğundan bahsedilmiştir.

Ayrıca RTÜK’ün uyarılarının hiçbir haklı yanı ve yasal dayanağı yoktur. Çünkü (haberlere göre) RTÜK, kanalımızdaki sohbet programında müzik, dans ve dini konuların yan yana yer almasını ve bu yayınlara dekolte kıyafetli hanımların katılmasını milli ve manevi değerlerimize aykırı bulmuştur. Oysaki müzik, dans ve dini konuların aynı programda yer alması hiçbir milli-manevi değere aykırı olmadığı gibi bu programlara dekolte giyimli hanımların izleyici veya konuk olmasının da milli manevi değerleri ihlal eden bir yönü mevcut değildir. Ayrıca bu tarzda programlar hemen hemen tüm ulusal kanallarda ve diğer türlü yayın yapan kanallarda mevcuttur. Ve bu konuda da hiçbirinin uyarı alması söz konusu olmamıştır.

RTÜK bu kararıyla hem ifade özgürlüğüne, hem de inanç özgürlüğüne büyük bir darbe vurmuştur.

İfade özgürlüğü demokratik bir toplum düzeninin ayrılmaz parçası ve aynı zamanda kişi hak ve özgürlüklerini düzenleyen tüm uluslararası metinlerin en önemli ayağıdır. Bu hak, herkesçe genel kabul görmeyen, sarsıcı görüşleri ifade etmeyi ve savunmayı da kapsar. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde, Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi’nde ve Anayasamızın 26. maddesinde de yer alan bu evrensel özgürlüğün sınırları ve kapsamının, belirsiz “milli ve manevi değerler” kavramı kullanılarak sınırlandırılması hukuka aykırıdır.

Diğer yandan RTÜK “inanç özgürlüğü’’nü de ihlal etmiştir. Çünkü RTÜK’ün “milli ve manevi değerlere aykırı’’ bulduğu “müzik, dans ve dini konular yan yana bulunamaz’’ uygulamasının ahlaken veya dinen hiçbir gayrimeşru yönü yoktur. Nitekim Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlhami Güler ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (e) Dekanı Prof. Dr. Saim Yeprem müzik, dans ve dekolte giyimli hanımların olduğu bir ortamda dini sohbet yapılmasının dine veya manevi değerlere aykırı bir yönünün bulunmadığını rapor etmişlerdir. Kaldı ki ülkemizde yayın yapan bütün kanalların özellikle sabah kuşağı programlarında hem dans, hem şarkı hem de dini sohbet yer almaktadır.

RTÜK’ün kendi bünyesindeki bir takım uzmanların kişisel dini yorumlarını tüm topluma dayatması yanlıştır. Dar bir çevrenin taassuba dayalı, özgürlüklere karşı bakış açısı RTÜK kullanılarak meşrulaştırılmak, uzun vadede sosyal yaşamın her alanına ve toplumun geneline hâkim kılınmak istenmektedir. Burada yapılmak istenen şey bir toplum mühendisliğidir. Ülkemiz tehlikeli bir durumla karşı karşıyadır.

RTÜK’ün evrensel hak ve özgürlükleri sınırlayıcı nitelik taşıyan bu haksız kararının gerekli başvuruları yaptığımız yargı makamlarınca düzeltilmesini bekliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 27.06.2014
A Dokuz Televizyonu Dijital Yayıncılık
San. ve Tic. A.Ş. adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Burak Öge
ETİKETLER:
OKUYUCU YORUMLARI/0 + YORUM EKLE

BENZER HABERLER

GÜNDEM ANA SAYFA »