'Alt-üst soy raporu'nda üretilen belge sayısı 3,5 milyonu geçti

Edinilen bilgiye göre, e-Devlet'ten alınmaya başlanan ve aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak durdurulan "alt-üst soy raporu"nun paylaşımı dün gece yeniden başladı. "Alt-üst soy raporu"na vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. e-Devlet üzerinden gece kullanıma açıldığı dakikadan bu saate kadar olan sürede 3 milyon 641 bin belge üretildi.

15 Şubat 2018 Perşembe 18:51
'Alt-üst soy raporu'nda üretilen belge sayısı 3,5 milyonu geçti
Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt-üst soy  bilgileri yer alıyor.

2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN KAYDI AÇIK HALE GETİRİLDİ

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, 5490 sayılı  Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun mülga 33'üncü maddesi ve Nüfus Hizmetleri Kanununun  Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğini 69'uncu maddesi uyarınca uzun süre işlem  görmeyen ve ölü olması muhtemel kayıtlar, Genel Müdürlüğün 3 Ağustos 2016 tarihli  ve 73999 sayılı ve 19 Ekim 2016 tarihli ve 96395 sayılı olurlarına istinaden  kapatıldı.

7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun'un 8'inci maddesi gereğince 5490 sayılı Kanun'un 33'üncü  maddesine eklenen ikinci fıkra ile "Merkezi veri tabanında yer alan kayıtlara  göre uzun süre işlem görmeyen ve yaşı itibarıyla ölü olması muhtemel kişiler  Genel Müdürlük tarafından tespit edilir. Tespit edilen kayıtların araştırılması  mülki idare amirinin emriyle kolluk kuvvetlerine yaptırılır. Araştırma sonucu ölü  oldukları tespit edilenlerin ölümleri tescil edilir." hükmü getirildi.

Genel Müdürlüğün 27 Kasım 2017 tarihli ve 131449 sayılı oluruyla ölüm  araştırması nedeniyle kapatılan 2 milyon 273 bin 946 kişinin kaydı, bu nedenle  açık hale getirildi. Açılan bu kayıtların ölümüne dair resmi bir belge ibraz  edilmesi halinde ibraz edilen belgeye göre, resmi bir belge ibraz edilememesi  halinde ise mülki idare amirinin emriyle kolluk kuvvetlerince yaptırılacak ölüm  araştırmasının sonucuna göre ölümün işlenmesi mümkün olabilecek.

AY VE GÜN BİLGİSİ TAMAMLANDI
Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 39'uncu maddesinde "Genel Müdürlük, nüfus  kayıtlarına göre vatandaşların Hicri veya Rumi tarihle yazılmış nüfus olaylarının  tarihlerini miladi yıla çevirerek aile kütüklerine geçirmeye, doğum tarihlerinin  ay ve günü belli olmayanların da eksikliklerini tamamlamaya yetkilidir. Doğum  tarihlerinde doğum yılı yazılıp, doğum ayı ve günü yazılmamış olanların  yaşlarının hesaplanmasında doğduğu yılın temmuz ayının birinci günü, ayı yazılıp  da günü belli olmayanlar için de o ayın birinci günü başlangıç olarak alınır."  hükmü yer alıyor.

Genel Müdürlüğün 2 Kasım 2012 tarihli ve 121166 sayılı oluruna  istinaden doğum tarihlerinde ay veya gün bulunmayan kayıtlarda ay ve gün bilgisi  tamamlandı.

ALT ÜST SOY RAPORU'NDA MERNİS'TE YER ALAN KAYITLAR ESAS ALINDI
Arşivde bulunan bilgiler 1882 yılı kayıtlardan başlıyor. Elektronik  ortamda tutulan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne (MERNİS) esas olan kayıtlar ise  1904 yılı yazımına ait.

Bu kayıtların olmadığı yerlerde 1925 yılında yersel yazım yapıldı.  Yersel yazım yapılan yerlerdeki MERNİS kayıtları da 1925 yılı yazımına ait.

e-Devlet Uygulaması üzerinden sunulan "Alt Üst Soy Raporu" hizmetinde  MERNİS'te yer alan kayıtlar esas alınıyor. MERNİS'in veri tabanında yer alan  kayıtlar ile e-Devlet Uygulaması üzerinden alınan "Alt Üst Soy Raporu"ndaki  kayıtlar arasında herhangi bir fark bulunmuyor.
OKUYUCU YORUMLARI/0 + YORUM EKLE

BENZER HABERLER

GÜNDEM ANA SAYFA »