AYM yasasında değişiklik

Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi Yasası’nda önemli bir değişikliğe gidiyor.

12 Ocak 2011 Çarşamba 15:52
AYM yasasında değişiklik

 

Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi Yasası’nda önemli bir değişikliğe giderek, yemin metninde yer alan “Türk milleti” ve “Türk evlatları” ifadelerini çıkardı.

TBMM Başkanlığı’na sunulan Anayasa Mahkemesi’nin yapısına ilişkin uyum yasa tasarısında, üyelerin göreve başlarken söylediği yemin metninde değişiklik yapıldı.

Daha önce üyeler göreve başlarken şu yemin metnini okuyordu: “Türk milleti tarafından demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı koruyacağıma; görevimi doğruluk, tarafsızlık ve hakka saygı duygusu içinde sadece vicdanımın emrine uyarak yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

Üyeler bu kez şu yemini edecek: “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı koruyacağıma; görevimi doğruluk, tarafsızlık ve hakka saygı duygusu içinde, her türlü etki ve kaygıdan uzak olarak Anayasa’nın dayandığı temel ilkelere uygun hukuk anlayışı içinde, sadece vicdanımın emrine uyarak yerine getireceğime namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

BİREYSEL BAŞVURU 2012’YE

Bu arada tasarının bireysel başvuru hakkını düzenleyen 45 ve 51.maddelerinin yürürlüğü 23 Eylül 2012 tarihine ertelendi. Bu süre içindemahkeme bireysel başvuru hakkı ile ilgili kurumsal yapısını oluşturacak. Tasarıya göre Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla Genelkurmay Başkanı ve Meclis Başkanı’nı da yargılayabilecek.

Vatan Gazetesi'nin haberine göre Tasarıdaki diğer düzenlemeler şöyle:

AİHM KARARIYLA YENİ YARGILAMA

Siyasi parti kapatma davaları ile Yüce Divan’-da verilen kararlar, AİHM kararı uyarınca yenilenebilecek.

DİNLEME YETKİSİ

Üyelerin görevleri sırasında işledikleri suçlarda, yakalama ve tutuklama gibi koruma tedbirleri uygulanamayacak. Bu yetkiyi sadece Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu kullanabilecek. Soruşturma kurulu, CMK’daki telefon dinleme yetkisini kullanabilecek.

BAŞKANA DA SÜPER YETKİLER

AYM Başkanı, ihtiyaç duyduğu alanlarda projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için hizmet alımı yoluyla yerli ve yabancı uzman çalıştırabilecek. Hizmet alımı, parasal limitlere tabi olmayacak. Mahkemenin bütün idari kadrolarında çalışanların görevleri, yasa yürürlüğe girince sona erecek. Başkan, bu kadrolardan istediklerine aynı isimleri görevlendirebilecek. Kalan kadrolara da dışarıdan atama yapılabilecek. Görevine son verilenler, Adalet Bakanlığı kadrolarında çalıştırılacak. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na ilk etapta 200’ü aşkın raportör ve 437 idari kadro ihdas edilecek.

TEBLİGAT KANUNU DEĞİŞTİ

TBMM Genel Kurulu’nda, elektronik yolla da tebligat yapılmasını öngören kanun tasarısı kabul edilerek, yasalaştı. Tebligat Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanundan, iktidar ve muhalefet milletvekillerinin ortak önergeleriyle bazı maddeler çıkarılırken, iki yeni madde eklendi.

Bir suça ilişkin soruşturma kapsamında adli sicil ve arşiv kayıtlarında; mahkeme, hakim, Cumhuriyet başsavcılığı ve askeri savcılığın doğrudan doğruya sorgulama yapabilmesine; kolluk ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, görev ve yetkileri kapsamında ihtiyaç duydukları adli sicil ve arşiv kayıtlarını, Adalet Bakanı’nın izniyle Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Paylaşım Sistemi’nden sorgulamasını öngören maddeler metinden çıkarıldı. Kabul edilen yasaya göre, isteyene elektronik yolla da tebligat yapılabilecek.

E-TEBLİGAT UYGULAMASI BAŞLIYOR

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olacak. Elektronik yolla tebligat, zorunlu bir nedenle yapılamazsa, diğer usullerle tebligat yapılacak. E-tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak.

ADRES KAYIT SİSTEMİ ESAS ALINACAK

Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilecek ve tebligat buraya yapılacak. Gösterilen adres, muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adresten ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru evrakı, o yerin muhtarına, zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim edecek ve ihbarnameyi gösterilen adresteki bina kapısına yapıştıracak. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılacak. Adreste bulunmama sebebi mazbataya yazılacak.

PTT Genel Müdürlüğü, elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin her türlü teknik altyapıyı, 1 yıl içinde kuracak. Elektronik ortamda tebligata ilişkin hüküm yürürlük tarihinden 1 yıl sonra, sermaye şirketlerine elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğunu getiren hüküm 2 yıl sonra yürürlüğe girecek

OKUYUCU YORUMLARI/0 + YORUM EKLE

BENZER HABERLER

GÜNDEM ANA SAYFA »