21 Şubat 2019, Perşembe

Baz istasyonları için yer seçim ücreti belirlendi

Baz ve radyolink istasyonları olarak bilinen elektronik haberleşme istasyonları için belediyelere ödenecek yer seçim belgesi ücreti KDV hariç 2 bin 400 lira oldu.

27 Ocak 2018 Cumartesi 13:37
Baz istasyonları için yer seçim ücreti belirlendi
Baz ve radyolink istasyonları olarak bilinen elektronik haberleşme istasyonları için belediyelere ödenecek yer seçim belgesi ücreti 2018 yılı için KDV hariç 2 bin 400 lira şeklinde belirlendi. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, "Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, belediye mücavir alan sınırları içerisinde elektronik haberleşme istasyonu kurulabilmesi için yetkili belediyeden yer seçim belgesi alınacak. Mücavir alan sınırları dışında kurulacak elektronik haberleşme istasyonları için ise söz konusu belgeye gerek duyulmayacak.

Yer seçim belgesi için başvurular gerekçesiz reddedilemeyecek. Belediye tarafından başvuru reddedilmeyerek eksikliklerin veya revizyonların işletmeci tarafından tamamlanması istenecek, bunların sağlanmasının ardından 10 gün içerisinde yer seçim belgesi verilecek.

Belediyelere yer seçim belgesi almak için başvuru yapılmadan önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca güvenlik sertifikası düzenlenmiş olması gerekecek.

Mobil istasyonlar için belge şartı yok
Mobil istasyonların kurulumunda yer seçim belgesi alınmayacak.

Elektronik haberleşme istasyonunun konumu değişmediği sürece yer kullanım anlaşmasının değişmesi veya yenilenmesi yer seçim belgesi alınmasını gerektirmeyecek.

Tesis paylaşımı yapılması durumu dahil elektronik haberleşme istasyonunda teknoloji değişikliği, ilavesi veya revizyon yapılması (anten ve kabinet tipi, sayısı, yönünün değişmesi gibi) halinde tekrar yer seçim belgesi düzenlenmeyecek.

Bir baz istasyonunun üzerindeki radyolink antenleri ve ekipmanı ayrı bir elektronik haberleşme istasyonu olarak değerlendirilmeyecek.

Belge ücreti 2 bin 400 lira
Yer seçim belgesi ücret tarifesi KDV hariç 2 bin 400 lira olarak belirlenirken, söz konusu tarife 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli olacak. Söz konusu ücret üzerinden KDV ayrıca hesaplanacak.

Düşük güçlü (100 megavat ve altındaki) elektronik haberleşme istasyonları için yer seçim belgesinin yarısı alınacak.

Yer seçim belgesi ücretleri her yıl bir önceki yıla ilişkin Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranında artırılacak. Belediyeler tarafından işletmecilerden yer seçim belgesi ücreti dışında başkaca herhangi bir ücret talep edilemeyecek.

Elektronik haberleşme istasyonunun fiziki adresi değişmeksizin mahalle/sokak isminin değişmesi, başka ilçeye/ile bağlanması gibi adres bilgilerinin değişmesi nedeniyle yer seçim belgesinin yenilenmesi halinde belge ücreti alınmayacak.

Önceden kurulan istasyonların durumu
On Dört ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yayımlandığı 6 Aralık 2012 tarihinden önce belediye mücavir alan sınırları içinde kurulmuş elektronik haberleşme istasyonları için yer seçim belgesi ve ücreti alınmayacak. Bu istasyonlar için yer seçim belgesi alınmış sayılacak.

İşletmeci, 6 Aralık 2012'den bu yana belediye mücavir alan sınırları içinde kurulmuş ancak yer seçim belgesi olmayan elektronik haberleşme istasyonları için yetkili belediyeye başvuracak. Bu başvurularda yalnızca güvenlik sertifikası sunulacak, bunun dışında başka bir belge talep edilmeyecek.
OKUYUCU YORUMLARI/0 + YORUM EKLE

BENZER HABERLER

GÜNDEM ANA SAYFA »