19 Temmuz 2018, Perşembe

Danıştay'dan yaz saati uygulaması için flaş karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yaz saati uygulamasını sürekli hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

27 Eylül 2017 Çarşamba 18:14
Danıştay'dan yaz saati uygulaması için flaş karar
Yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesi nedeniyle kış aylarında  çocuğunu gün ağarmadan okula göndermekten şikayetçi olan bir veli, uygulamaya  konu olan Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması için Danıştay 10.  Dairesine başvurdu.

Daire, söz konusu kararın yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.  Davacı adına avukat Bürgehan Emrağ, karara itiraz etti.

İtirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 10.  Dairesinin kararını kaldırarak, "Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla  Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanması Hakkında Karar"ın yürütülmesinin  durdurulmasına karar verdi.

Kararda, 8 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Gün  Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanması  Hakkında Karar"ın 1. maddesinde "Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacyıla,  bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri  alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu  sürdürülmesi kararlaştırılmıştır" hükmüne yer verildiği hatırlatıldı.

Bakanlar Kurulu kararının dayanağı olan 697 sayılı Günün Yirmi Dört  Saate Taksimine Dair Kanunun 2. maddesinde "Griniç'e göre otuzuncu derecede  bulunan boylam dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esas alınır.  Ayrıca başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmek ve bir saati aşmamak şartıyla yaz  saati uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir" kuralına yer verildiği belirtildi.

Kararda, söz konusu yasa hükmü uyarınca, ülkede esas olarak  uygulanması greken saatin anılan yasanın 2. maddesinde düzenlenen kış saati  olduğu, bunun istisnasını ise maddenin devamında yer alan "başlangıç ve bitiş  tarihleri belirtilmek" ve "bir saati aşmamak şartıyla" yaz saati uygulanması  konusunda Bakanlar Kuruluna tanınan yetkinin oluşturduğu vurgulandı.

Bakanlar Kuruluna bu konuda tanınan yetkinin sınırlı olduğunun altı  çizilen kararda, bu yetkinin "başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmek" ve "bir  saati aşmamak şartıyla" kullanılabileceği, süreklilik arzedecek şekilde bir yetki  verilmediği kaydedildi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar Kurulu kararının 1. maddesi incelendiğinde, 697 sayılı  Kanun'un 2. maddesi ile Bakanlar Kuruluna başlangıç ve bitiş tarihlerini  belirlemek suretiyle yaz saati uygulanması konusunda verilen yetkinin sürekli  hale getirilerek Kanun'un verdiği yetki kullanımının aşıldığı, başka bir ifadeyle  yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirildiği ve bu haliyle anılan kararın 697  sayılı Kanun'un ilgili maddesni değiştirir netilekti olduğu sonucuna varılmıştır.

Nitekim, davaya konu Bakanlar Kurulu kararının dayanağı olan ve Enerji  ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Başbakanlığa gönderilen 6 Eylül 2016 günlü, 24005  sayılı 'Yaz Saati Uygulaması' konulu 'Kararname Taslağı'nda, '27 Mart 2016  tarihinde 03.00'ten itibaren saatler bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan  yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülerek, yaz saati uygulamasının kalıcı  kılınması' denilmek suretiyle yaz saati uygulamasının kalıcı olmasının  amaçlandığı da açıktır.

Açıklanan nedenlerle, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü  Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen ve yürütmenin durdurulmasına karar  verilebilmesi için gerekli olan koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından, davacı  itirazının kabulü ile Danıştay 10. Dairesinin kararının kaldırılmasına ve dava  konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir."

 
OKUYUCU YORUMLARI/0 + YORUM EKLE

BENZER HABERLER

GÜNDEM ANA SAYFA »