13°  
Ankara
13 °
Rüzgar
3.22 km/s

Nem
%64
 
 
 
Okunma sayısı Okunma: 682  Yorum sayısı 0 Yorum   Haber tarihi 30 Eylül 2013 14:27

Demokratikleşme paketinde hangi maddeler var?

Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan demokratikleşme paketi pek çok konu hakkında yeni düzenlemeler getiriyor.

Demokratikleşme paketinde hangi maddeler var?
Siyaset
facebook twitter google
reklam
reklam
büyüt küçült sıfırla

Aylardır hazırlanan demokratikleşme paketinin içeriği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Başbakanlık Yeni Bina'da düzenlenen basın toplantısında paketin içeriğini açıklayan Başbakan Erdoğan , "Pakette yer alan sorunlar, çoğunluğu son 30 yılın olmak üzere, Cumhuriyet tarihimiz boyunca var olan ve sürekli konuşulan sorunlardır" dedi.


Başbakan Erdoğan 'ın açıkladığı ve ana maddeden oluşan Demokratikleşme Paketi'nde şu maddeler yer aldı:

Yasal düzenleme gerektiren reformlar

3 ayrı seçim sistemi tartışmaya açılacak


Seçim sistemi konusunda 3 ayrı öneriyi tartışmaya açacakların söyleyen Başbakan Erdoğan , Mevcut sistemle yani yüzde 10 barajıyla devam edebiliriz. Barajı yüzde 5'e çekip, 5'li gruplandırmayla Daraltılmış Bölge Seçim Sistemini uygulayabiliriz. Üçüncü seçenek olarak da, ülke barajını tamamen kaldırarak, Dar Bölge Seçim Sistemini getirebiliriz" dedi.

Siyasi Partilere yapılan devlet yardımına düzenleme


Siyasi Partilere Devlet Yardımı'na yeni bir düzenleme geliyor. Siyasi partilere devlet yardımının kapsamını genişlettiklerini belirten Başbakan Erdoğan , "Siyasi Partiler Kanunu'nun Ek 1'inci maddesini değiştiriyor, devlet yardımı için yüzde 7 olan mevcut oranı yüzde 3'e çekiyoruz. Yani seçime katılan siyasi partilerden yüzde 3'ü aşan oranda oy alanlara da, Hazineden ayrılan toplam kaynak içinden devlet yardımı yapılacak. Bu düzenlemenin de, siyasi partilerimizi güçlendireceğine, katılımcılığı artıracağına, rekabetin daha adil hale gelmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Partilerin teşkilat kurma zorunluluğu kalkıyor


Siyasi Partiler Kanunu'nun 20'inci maddesini değiştireceklerini belirten Başbakan Erdoğan böylece ilçede teşkilatlanma için beldelerde teşkilat kurma zorunluluğunun kaldırıldığını söyledi. Başbakan konu hakkında, "Mevcut durumda, bir ilçede teşkilatlanmak için, ilçe sınırları içerisindeki beldelerin en az yarısında teşkilat kurma zorunluluğu vardı. Bunu kaldırıyor, 'Beldelerde teşkilat kurulması zorunlu değildir' ibaresini getiriyoruz" açıklamasını yaptı.

Partilerde eş genel başkanlığın önü açılıyor


Bir başka düzenlemeyle, siyasi partilerde eş genel başkanlığın önünü açacaklarını vurgulayan Başbakan Erdoğan , "Bu alanda uluslararası örnekleri inceledik, demokrasilerdeki işleyişe baktık ve ilgili yasa maddesini değiştirmeyi uygun gördük. Seçim Kanunu'nun 15'inci maddesine bir ek yapıyor, tüzüklerinde yer almak ve 2 kişiden fazla olmamak kaydıyla, partilere eş genel başkanı sistemini uygulama imkanı getiriyoruz" dedi.

Siyasi Partilere üye olmak kolaylaşıyor


Siyasi partilere üye olmayı kolaylaştıracaklarını belirten Erdoğan, "Siyasi Partiler Kanunu'nun 11'inci maddesinde yapacağımız değişiklikle, siyasi partilere üye olmayı daraltan, kısıtlayan bazı engelleri ortadan kaldırıyoruz. Seçim Kanunu hükümlerine göre, oy verme hakkına sahip olan herkesin, siyasi partilere de üye olabilmesinin önünü açıyoruz. Bu amaçla, 11'inci Maddenin B bendindeki 6 kısıtlayıcı engeli ortadan kaldırıyoruz" diye konuştu.

Partiler farklı dik ve lehçelerde propaganda yapacak


Partilere, farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda imkanını getirildiğini söyleyen Başbakan Erdoğan şunları söyledi: "298 Sayılı Kanun'un ilgili maddesini değiştirerek, siyasi parti ve adaylar tarafından yapılacak her türlü propagandada Türkçe'nin yanında farklı dil ve lehçelerin de kullanılabilmesini mümkün hale getiriyoruz. Aynı şekilde, ön seçimlerde farklı dil ve lehçelerde propaganda imkanını getiriyoruz. Siyasi Partiler Kanunu'nun 43'üncü maddesindeki kısıtlayıcı hükmü kaldırıyor, ön seçimlerde de Türkçe'den başka bir dil ya da lehçeyle propaganda imkanını tüm partilere sağlıyoruz."

Nefret ayrımcılık, yaşam tarzına müdahale gibi suçlarla daha etkin mücadele edilecek


Yeni süreçte, nefret, ayrımcılık, yaşam tarzına müdahale gibi suçlarla daha etkin şekilde mücadele etmeye başlayacaklarını ifade eden Erdoğan, "Nefret saikiyle işlenmesi durumunda, belirli suçların cezalarını daha artırıyoruz. Belirli suçlar, kişinin, dili, ırkı, milliyeti, rengi, cinsiyeti, engelliliği, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini veya mezhebi nedeniyle işlenirse, cezası daha da ağırlaşacak" diye konuştu.

Dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin engellenmesini ceza kapsamına giriyor


Yaşam tarzına saygının, Türk Ceza Kanunu ile güvence altına alınacağını dile getiren Erdoğan, "Türk Ceza Kanunu’nda yapacağımız değişiklikle, dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin engellenmesini de ceza kapsamına alıyoruz. Dini ibadet ve ayinlerin, bireysel olarak da yapılmasının engellenmesini aynı şekilde bu kapsama alıyoruz. Cebir veya tehdit kullanarak, ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale edenlere, ya da bunları değiştirmeye zorlayanlara, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiriyoruz" ifadesini kullandı.

Klavyelere özgürlük


Erdoğan, yapılacak bir başka düzenleme ile Türk Ceza Kanunu'nda belirli harflerin kullanılmasından dolayı var olan cezai müeyyidenin kaldırılacağının altını çizerek, böylece fiilen de uygulama alanı kalmayan ihlallerin ceza kanunundan çıkarılarak bir nevi "klavyelere özgürlük" getirildiğini belirtti.

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri


Reform Paketi kapsamında, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanunda önemli değişiklikler yapacaklarını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin sürelerini de uzatıyoruz. Açık yerlerde, güneşin batışından bir saat önceye kadar sürebilen toplantılar, mevcut durumu söylüyorum, güneş batmadan dağılacak şekilde; kapalı yerlerde saat 23’e kadar süren toplantılar da, saat 24’e kadar yapılabilecek. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, hükümet komiseri uygulamasına son veriyoruz. Mevcut durumda, Hükümet Komiseri tarafından üstlenen yükümlülükler, artık Düzenleme Kurulları tarafından yerine getirilecek. Kurul, toplantının amacının dışına çıktığı veya düzen içinde gerçekleşmesinin imkansız olduğunu gördüğü durumda, dağılma kararı alacak ve durumu kolluk amirine bildirecek. Gösteri ve yürüyüş, kanuna aykırı hale gelirse, Düzenleme Kurulu, gösteri ve yürüyüşün sona erdiğini ilan edecek ve bunu kolluk amirine bildirecek.  Düzenleme Kurulu bu görevi yerine getirmezse, o mahallin en büyük mülki amiri, toplantıyla ilgili kararını verecek."

Özel okullarda anadilde eğitim hakkı


"Ülkemizde Türkçe dışındaki dillerde eğitim ve öğretim konusu, 2923 Sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. Bu kanuna yapacağımız bir Ek ile, Özel Eğitim Kurumları Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere, farklı dil ve lehçelerde özel öğretim kurumu açılabilecek. Bu kurumlarda eğitim ve öğretimin yapılacağı dil ve lehçeler Bakanlar Kurulu’nca tespit edilecek. Milli Eğitim Bakanlığımız, bu tür kurumların açılmasına ve denetimine ilişkin esasları çıkaracağı bir yönetmelikle düzenleyecek. Programlar, Kanun’da yer aldığı gibi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek. Yine mevcut kanunda yer aldığı gibi, bu okullarda da belli dersler Türkçe olarak okutulacak."

Köy isimlerinin değiştirilmesinin önündeki yasal engeller kalkıyor


Bir başka yasal düzenlemeyle köy isimlerinin değiştirilmesinin önündeki yasal engellerin kaldırılacağını söyleyen Erdoğan, "1949 tarihli İl İdaresi Kanunu’nun 2’nci maddesinde yer alan ve dayatma içeren ibareyi kaldırarak, köylerin 1980’lere kadar kullandıkları tarihi isimlerini yeniden almasını mümkün hale getiriyoruz. Mevcut Kanun’da belirtildiği gibi, Köy isimlerinin değiştirilmesi, İçişleri Bakanlığımızın tasvibiyle olacak. İl ve İlçe isimlerinin değiştirilmesi için mevcut kanun hükmünce yasal düzenleme gerekiyor. Bu tür taleplerde bu yola başvurulacak. İl ve İlçe isimlerinin değiştirilmesi yönünde talepleri Hükümet olarak dikkate alacağız" dedi.

Kişisel verilerin korunması 


Demokratikleşme paketiyle kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir başka yenilik getirdiklerine vurgu yapan Erdoğan, kişisel verilerin korunmasına yasal güvence getirildiğini kaydetti. Erdoğan, 12 Eylül 2010’da yapılan Anayasa değişikliğiyle, kişisel verilere Anayasal güvence getirildiğini hatırlatarak, "Şimdi, bu Anayasa maddesinin uygulamasını sağlamak için, taslağı hazır olan kanunu Meclis’imize gönderiyoruz. Kişilerin özel bilgileri ilgisiz kişiler tarafından kullanılamayacak, ilgisiz kişilerle paylaşılamayacak" ifadesini kullandı.

Yardım toplamada kısıtlamalar kaldırılıyor


Erdoğan, yardım toplamadaki kısıtlamaların kaldırılacağına işaret ederek, "Yardım toplama konusunda, zaman zaman özgürlükler sınırlama altına alınmıştı. Kurban derisi, fitre ve zekat toplama konusunda Türk Hava Kurumu’na yetki verilmiş, aslında Anayasa ve yasalara tamamen aykırı, insan hak ve hürriyetlerine ters bir durum oluşturulmuştu. Bununla ilgili yönetmelik geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Şimdi, yasal olarak da bu yanlış uygulamaya son veriyor, ilgili kanunun 8’inci maddesindeki söz konusu hükmü kaldırıyoruz. Vatandaşımız, bundan sonra yardımlarını hür iradesiyle istediği yere verebilecek" diye konuştu.


İdari düzenleme gerektiren reformlar 


Kamuda başörtüsü yasağı kalkıyor


Kılık kıyafet yönetmeliğinin değiştirilerek, kamu kurumlarında başörtüsü yasağının kaldırılacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik, kadın ve erkekler için kısıtlayıcı hükümler içeriyordu. Bu kısıtlamalar, çalışma hakkını, din ve vicdan özgürlüğünü ihlal ediyor, ayrımcılık içeriyordu. Yönetmeliğin 5’inci maddesinde değişiklik yaparak, kadın çalışanların giyimleri üzerindeki ayrımcı ihlalleri kaldırıyoruz. Resmi elbise giymek zorunda olan, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, emniyet mensuplarını, yargıda hakim ve savcıları bunun dışında tutuyoruz."

İlkokullardaki öğrenci andı kalkıyor


Erdoğan, ilkokullardaki öğrenci andı uygulamasının kaldırılacağını aktararak, "1933 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir genelge yayınlanmış, ilk ve orta dereceli okullarda 'andımız' uygulaması başlatılmıştı. Bu uygulama zaman zaman kaldırıldı, metin değişikliğe uğradı. 12 Mart ve 12 Eylül’de, bireysel girişimler neticesinde bu uygulama devam etti. Geçen yıl, ortaokullarda bu uygulamayı kaldırmıştık. Şimdi de, ilkokullarda bu uygulamaya son veriyoruz" dedi.

Mor Gabriel arazisi Manastır Vakfı'na iade ediliyor


"Mor Gabriel, diğer adıyla Deyrulumur Manastırı Arazisi Manastır Vakfı'na iade ediliyor" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Böylece, bir haksızlığı gideriyor, Süryani vatandaşlarımıza önemli bir haklarını teslim ediyoruz. Esasen, Cumhuriyet tarihimiz boyunca, bu konuda en büyük hassasiyeti Hükümetimiz gösterdi, hakların iadesi konusunda ciddi bir çalışma sergiledi. 2003, 2008 ve 2011 yılında yaptığımız düzenlemelerle, mağduriyetlerin giderilmesi için samimi adımlar attık ve somut neticeler elde ettik. Şu ana kadar, bu kapsamda 250’den fazla iade yaptık ve toplam tutarı yaklaşık 2,5 milyar Liralık mülkü hak sahiplerine teslim ettik. Süreç devam ediyor, incelemeler devam ediyor. Ve önümüze geldikçe bunların iadesi sağlanacak. Hiç kimseyi mağdur etmeden, hak sahiplerine haklarını teslim edeceğiz."

Roman Dil ve Kültür Enstitüsü


Roman Dil ve Kültür Enstitüsü kurulacağını belirten Erdoğan, "Roman vatandaşlarımızın dil ve kültürleri ile, karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak araştırmalar yapmak üzere, çözüm önerileri üretmek amacıyla, bir ilimiz üniversitesi bünyesinde, Roman Enstitüsü kuracağız. Roman vatandaşlarımızın yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve eğitim alanındaki sorunlarının giderilmesi için adımlar atıyoruz. Bu amaçla, 2009 yılında Türkiye ’de ilk kez gerçekleştirdiğimiz Roman Çalıştayı sonrası başlatılan çalışmaları hızlandırıyoruz. İlgili bakanlık ve kurumlarımız çalışmalarını hızla tamamlayacaklar. Özellikle barınma noktasında Roman vatandaşlarımız için çok önemli bir adım attık ve TOKİ eliyle Roman konutları üretmeye başladık. Edirne, Çanakkale, Sakarya, Bursa ve diğer birçok il ve ilçemizde bu inşaatlar devam ediyor. Onların kültürlerine yönelik bir hassaiyet içerisinde projeler hazırlanıyor ve inşaatlar da bu şekilde gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı (AA)

 
reklam
reklam
 
 
* * * Bu bilgi kimseyle paylaşılmayacaktır.

UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Yorumun kişi ya da kuruluşlara karşı eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü veya hakaret nitelikli olması halinde ilgili kişi veya kurumun hakkınızda yasal işlem başlatabileceğini unutmayınız. IP adresiniz sisteme kaydedilecektir.

Diğer Siyaset Haberleri

TBMM'de Kamer Genç protestosu
Kılıçdaroğlu Aziz Yıldırım davasını değerlendirdi
Sırrı Sakık'tan Buldan'a yanıt
Bülent Arınç'tan cumhurbaşkanlığı açıklaması
CHP: 1 Mayıs'ta Taksimdeyiz
Deniz Baykal ''Tazelenmeye ihtiyaç var''
Dokunulmazlıkları kalkıyor
Yasama dokunulmazlıkları kalkıyor
Fethullah Gülen hakkında suç duyurusu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TÜSİAD toplantısı değerlendirmeleri

Günün Haberleri

Nijerya ve Boko Haram katliamları
09:43 Dünya

Afrika’nın en kalabalık ülkesi… Petrol üretiminde Dünya’da ilk 10 içinde… Doğalgaz, Kakao, Kauçuk… Darbeler… Müslüman, Hıristiyan kavgaları… Katliamlar ve Boko Haram…

18 Nisan 2014 09:43
THY'de 19 saatlik rötar
09:39 Yaşam

THY'nin Kuala Lumpur İstanbul seferini yapan Airbus 340 tipi uçağı, 19 saatlik rötarın ardından Türkiye’ye döndü.

18 Nisan 2014 09:39
Irak'ta 8 IŞİD militanı öldürüldü
09:37 Dünya

Ramadi'de IŞİD üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 örgüt üyesi öldü, 21 kişi gözaltına alındı.

18 Nisan 2014 09:37
Ormanlık alanlara enerji santralleri
09:34 Gündem

Ormanlık alanları petrol boru hatları, enerji santralleri, petrol ve doğalgaz aramaları gibi işletmelere açan yönetmelik Resmi Gazete yayımlandı.

18 Nisan 2014 09:34
Boğaz'da hareketli dakikalar
09:29 Yerel

Rus savaş gemileri Boğaz'dan geçti

18 Nisan 2014 09:29
Beşiktaş'tan Kaka bombası
09:26 Spor

Yeni sezona yeni stadında yıldız bir futbolcuyla başlamak isteyen Beşiktaş'a Kaka'nın teklif edildiği ortaya çıktı

18 Nisan 2014 09:26
TBMM'de Kamer Genç protestosu
09:24 Siyaset

TBMM Genel Kurulu’nda CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın oturumu yönetme şeklini eleştirdi ve buna tepki gösterdi.

18 Nisan 2014 09:24
Rize Çayeli Belediye Başkanına saldırı
09:18 Yerel

Çayeli Belediye Başkanı Atilla Esmen ile şoförü bir grubun saldırısına uğradı

18 Nisan 2014 09:18
Tunceli'de kadın garson gerilimi
09:17 Yerel

Tunceli'de, iki birahaneye molotofkokteyli atıldı.

18 Nisan 2014 09:17
Nobel ödüllü yazar Gabriel Garcia Marquez öldü
09:15 Kültür-Sanat

Nobel ödüllü yazar Gabriel Garcia Marquez hayatını kaybetti.

18 Nisan 2014 09:15
TOKİ Başkanlığına Ergün atandı
09:10 Ekonomi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Mehmet Ergün Turan atandı.

18 Nisan 2014 09:10
Danimarka Uzaya Kanser Hücreleri Gönderiyor
09:07 Sağlık

Danimarka, çekimsiz ortamın kanser hücreleri üzerindeki etkisinin nasıl oluştuğunu ve yeni tedavi imkanlarını araştırmak üzere uzaya kanser hücreleri gönderecek.

18 Nisan 2014 09:07
Seyitömer'de işçiler isyan etti
09:06 Yerel

Seyitömer'de işten çıkarmalara tepki gösteren işçiler nizamiye binası ile yemekhaneyi ateşe verdi.

18 Nisan 2014 09:06
Türkiye gündemi 18 Nisan 2014
09:00 Gündem

Türkiye'de bugün neler olacak? Gündemde neler var? Gazete5.com'dan Türkiye gündemini takip edebilirsiniz. İşte 18 Nisan 2014 Türkiye gündemi..

18 Nisan 2014 09:00
Emniyeti şaşkına çeviren mail
09:00 Yerel

Diyarbakır ili Dicle İlçesine bağlı Sergenli Köyü ilköğretim okulu beden eğitimi öğretmeni, Kilis il emniyet Müdürlüğü internet sitesine girerek okulda çocukların ihtiyaçları olan bir liste atarak yardım istedi.

18 Nisan 2014 09:00
Kılıçdaroğlu Aziz Yıldırım davasını değerlendirdi
09:00 Siyaset

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, futbolda şike davası hakkında, ''Aziz Yıldırım davasının yeniden görülmesi lazım'' dedi.

18 Nisan 2014 09:00
Manisa'da liseye silahlı saldırı
08:59 Yerel

Manisa'da bir liseye düzenlenen silahlı saldırı'da okul müdürü başından yaralandı.

18 Nisan 2014 08:59
Türkiye su sıkıntısı yaşayacak mı?
08:59 Yaşam

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yazın su sıkıntısı yaşanacağı iddialarıyla ilgili, "Biz bu konuda her türlü tedbiri alıyoruz. Bugünden itibaren yağışlar da batıdan başlayarak hafta sonuna kadar devam edecek. Nisan ayının yağışlarını alırsak büyük bir sıkıntı yok. Şu anda sulama barajları yüzde 52 dolu" dedi.

18 Nisan 2014 08:59
Şırnak'ta 'Türk Semenderi' bulundu
08:56 Yaşam

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir vatandaş, bahçesinde "Türk Semenderi" olarak bilinen ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan su kertenkelesi buldu.

18 Nisan 2014 08:56
Dünya’ya çok benzeyen gezegen
08:51 Yaşam

Dünya’ya en fazla benzeyen gezegeni keşfedildi

18 Nisan 2014 08:51
 

Anket

Derbiyi kim kazanır

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini kim kazanır?» Tüm anketler

Şans Oyunları

Süper Lig Puan Durumu

Namaz Vakitleri

Şehir seçiniz:
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
04:2806:0012:5516:3719:3821:02

Astroloji

 
Gazete5 - Gerçeğin Habercisi
 
 

Ormanlık alanlara enerji santralleri

Ormanlık alanları petrol boru hatları, enerji santralleri, petrol ve doğalgaz
facebook twitter google plus rss