26 Mayıs 2018, Cumartesi

Devletin zirvesinde ithal araç ayarı

Devletin zirvesinde ithal araç değişikliği yapılacak.

10 Haziran 2014 Salı 7: 0
Devletin zirvesinde ithal araç ayarı
Cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar, müsteşarlar, diyanet işleri, yargıtay ve danıştay başkanları ve generaller dahil devletin tüm üst yönetimine "zırhlı" olanlar da dahil olmak üzere "binek veya station-wagon tipi ithal araç" alınabilecek.

Ancak bu makamların alt düzeyindeki görevliler için zırhlı olanlar dahil olmak üzere ithal araç alımı yapılamayacak, yerli araç alınabilecek.

Bu makamların alt düzeyindeki görevliler için "zırhlı" olanlar da dahil olmak üzere "binek veya station-wagon tipi ithal araç" alımı yapılamayacak ve hibe kabul edilemeyecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, Maliye Bakanlığı talebi üzerine "237 Sayılı Taşıt Kanunu Kapsamında Edinilecek Taşıtların Menşei, Silindir Hacimleri ve Diğer Niteliklerinin Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Buna göre yasanın ekindeki 1 sayılı cetvelde yer alan görevlilerin tamamı ithal araç edinebilecek. Yine benzer şekilde 2 sayılı cetveldekilerin son iki sırası haricindekiler de ithal araç kullanabilecek. Bunların dışında hibe de dahil olmak üzere hiç bir şekilde ithal araç edinilemeyecek. Kararda, yerli oranı yüzde 50’nin altında kalan tüm taşıtların "yabancı menşeli" sayılacağı da belirtildi.

Yasanın ekinde yer alan 1 sayılı cetvelde şu görevliler listeleniyor:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, T.B.M.M Başkanlık Divanı üyeleri,Komisyon Başkanları ve Grup Başkanvekilleri, Cumhurbaşkanlığı, Başbakan, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetler Kumandanları, Elçilikler ve daimi delegelikler (Yurtdışında bulundukları sürece), Daimi Askeri Temsilcilikler Başkanlıkları (Yurtdışında bulundukları sürece), Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği, Anayasa Mahkemesi Başkanı, İl Valileri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Sayıştay Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başkanı sözcüsü."

Yasanın ekinde yer alan 2 sayılı cetvelde şu görevliler listeleniyor:

"Başbakanlık (Yabancı misafirler için), Başbakanlık Müsteşarlıkları, Kamu Başdenetçisi, Askeri Yargıtay Başkanı, Üniversite Rektörleri, Diyanet İşleri Başkanı, Askeri Yargıtay Başsavcısı, Genelkurmay 2 nci Başkanı ve (J) Başkanlıkları, Kara, Deniz, Hava Kuvvetler Kurmay Başkanlıkları, Ordu, Kolordu, Tümen, Donanma, Hava Kuvvet ve Yurt İçi Bölge Kumandanlıkları, Harb Akademileri Kumandanı, Jandarma Genel Kumandanı, General veya amiral rütbesi ile fiilen işgal edilen diğer bütün makamlar, Bakanlıklar Müsteşarları, Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Başkanları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir Emniyet Müdürlükleri."

Yasanın ekindeki 2 sayılı listede yer alan "Kaymakamlıklar ve Emniyet daireleri" görevlileri ve daha alt düzeydeki tüm görevlilere "yabancı menşeli binek veya station-wagon tipi" araç alınamayacak.
OKUYUCU YORUMLARI/0 + YORUM EKLE

BENZER HABERLER

GÜNDEM ANA SAYFA »