Hüseyin Aydın'dan 2013 Yılı 3. Çeyrek açıklaması

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Bankanın 2013 Yılı 3. Çeyreğine İlişkin Finansal Gelişmeleri ve İzlenmekte Olan Stratejileri Konusunda Açıklamalarda Bulundu.

11 Kasım 2013 Pazartesi 7: 0
Hüseyin Aydın'dan 2013 Yılı 3. Çeyrek açıklaması
Küresel finansal piyasaların, yeni dinamikleriyle eski bilgi, deneyim, iş yapma ve düşünce sistematiğinin yenilenmesini gerekli kıldığını belirten Hüseyin Aydın, açıklamalarını  “bankacılığın değişim göstermek zorunda olduğu bir dönemde artan rekabet koşullarına müşterilerimiz adına etkin bir şekilde karşılık veriyor olabilmek için başlatmış olduğumuz gelişim için değişim projemizde önemli mesafeler kat ettik. Özellikle ülkemizin istikrarlı büyümesine katkı sağlamak ve müşterilerimize doğru değer önerileri yapmanın yanı sıra finansal olarak daha güçlü bir yapıya kavuşmak amacıyla başlattığımız değişim ve dönüşüm projemizin somut sonuçları alınmaya başlanmış bulunuyor. Süreç içerisinde yapılanlar artık hem müşterilerimiz tarafından fark edilmekte hem de finansal sonuçlar bunu açıkça göstermektedir. Gelinen noktada 150 yıllık köklü geçmişi ile ülkemiz bankacılık sektöründe çok önemli bir yere sahip Ziraat Bankası, yeni bankacılık anlayış ve uygulamalarını esas alan dinamik yapısı ile hedeflerini gerçekleştirmek konusunda ilerlemektedir.” sözleriyle sürdürdü. 

Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Hüseyin Aydın, sürdürmekte oldukları değişim sürecinde hem iş modeli hem de finansal yapılanmaya ilişkin elde edilen gelişmeler hakkında daha ayrıntılı olarak şu açıklamalarda bulundu: “Kredi süreçleri, yeni iş modelinin uygulamaya alınması, riskin kurumsallaştırılması ve merkezileştirilmesi, operasyonel etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar sonucunda değişimin ilk dönemlerinde sınırlı olarak faaliyet gösterdiğimiz kredi piyasalarında etkinliğimizi artırmaktayız. Müşteri ağırlıklı bilanço hedefimizle uyumlu olarak kredi ağırlıklı bir büyüme ile aktif büyüklüğümüzü artırırken 100 milyar TL’yi aşan kredilerimizin bilanço içerisindeki payı %52 düzeyine yükselmiş, 2013 yılının 3. çeyreğinde kredilerde %11 artış sağlanmıştır. Kredilerdeki artışın temelinde, reel sektörün finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ana yönetim stratejimize paralel, ağırlıklı olarak kurumsal krediler yer almış, ana misyonumuz olan tarım sektörünün desteklenmesine ve bireysel kredilerde müşterilerimizin ihtiyaçlarını etkin şekilde karşılamaya devam edilmiştir. 

İş stratejimizin farklı müşteri segmentlerinde etkin uygulanmasına yönelik olarak; bize optimal rol dağıtım kabiliyeti sağlamakta olan yeni iş modelimiz ile müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her yerde bulunmak, doğru dağıtım kanalından doğru değer önerisinde bulunmak ve müşteriye sunulan hizmetin kalitesi ve seviyesini artırmak amacıyla bu yıl ağırlıklı olarak İstanbul’da ve büyük şehirlerde 150 şube açma planımız çerçevesinde 121 şube açılmış, yaygın yurtiçi şube ağının yanı sıra yurtdışı iştirak, ortaklık ve şubelerimizle de müşteri ilişki yönetimi çerçevesinde hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yeniden yapılandırma çalışmaları başlatılmış, alternatif dağıtım kanallarının alt yapısı geliştirilmiş, operasyonel etkinlik ve verimlilik çerçevesinde kurulan operasyon merkezinde aylık 1,3 milyon adet işlem hacmine ulaşılmıştır. 

Tabana yaygın mevduat yapısı korunurken mevduat piyasasında sektörün geneli için olumsuz sonuçlar doğurabilecek yıkıcı rekabetten sakınılmış, mevduat dışı kaynakların çeşitlendirilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülmüştür. Bu amaca yönelik olarak yurtiçinde bono ve tahvil ihraçlarının yanı sıra farklılaştırılmış enstrümanlarla yurtdışından borçlanma imkanlarımız artırılmış ve bu konuda etkinliğimizi artırma yönünde çalışmalarımız hızlanmıştır. Böylelikle fonlama yapımızın kalitesinin artırılması yönünde de mesafe kat edilmiştir. 

Müşteri ağırlıklı bir bilançoya ulaşmayı, kaynak yapısını çeşitlendirmeyi, özkaynaklarını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir karlılık içerisinde büyümeyi hedefleyen Bankamız, 2013 yılının ilk 9 ayında 2,576 milyon TL ve 3. çeyrekte de 782 milyon TL kar elde ederek geçen yılın aynı dönemine göre %37 artış sağlamış, net faiz marjı ve sermaye verimliliği başta olmak üzere birçok karlılık ve verimlilik göstergelerinde olumlu bir performans göstermiş olup, hedeflerini proje disiplini içinde gerçekleştirirken dinamizm kazanan yeni yapısı ve “herkes için evrensel bankacılık”  vizyonu ile müşterilerimize ve ülkemize değer üreten katkısını artırmak yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Saygılarımızla
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Z İ R A A T   B A N K A S I 
Genel Müdürlüğü


OKUYUCU YORUMLARI/0 + YORUM EKLE

BENZER HABERLER

GÜNDEM ANA SAYFA »