21 Temmuz 2018, Cumartesi

İnsan sağlığı için 'ticari sır' açıklanabilecek

Ürünlerin piyasa denetimi sırasında elde edilen ticari sır niteliğindeki veya fikri ve sınai mülkiyet hakkına ilişkin bilgiler, insan sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği hallerde ifşa edilebilecek.

27 Haziran 2013 Perşembe 18:23
İnsan sağlığı için 'ticari sır' açıklanabilecek

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yetkili kuruluşlar, denetimler sırasında temin ettikleri ve ticari sır niteliğindeki veya fikri ve sınai mülkiyet hakkına ilişkin bilgilerin gizliliğini korumak için gerekli tedbirleri alacak. Ancak mevzuatın ve insan sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği hallerde yapılan ifşaat bu kapsamda sayılmayacak.

Piyasa gözetimi ve denetimi yetkili kuruluşların görev ve sorumluluğunda olacak. Piyasa gözetimi ve denetimi alanında yetkili kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanacak.

Yetkili kuruluşlar, piyasa gözetimi ve denetiminin etkin ve hızlı işlemesi için yeterli sayıda personel istihdam edecek, denetim yapan personelin hizmet içi eğitimlere tabi tutulmasını sağlayacak, denetimler için yeterli kaynak tahsis edecek, ürünlerden kaynaklandığından şüphe edilen her türlü kaza ve yaralanmayı takip edecek ve inceleyecek. Söz konusu kuruluşlar, ayrıca yönetmelik kapsamına giren konularda bilgi verebilecek veya ilgililerin şikayetlerini ulaştırabilecekleri yardım masaları veya benzeri mekanizmaları kuracak ve bunların görev alanları ile irtibat bilgilerini kamuoyuna duyuracak.

Üretici tarafından bir ürünün piyasadan toplatılması veya bertarafıyla ilgili önlemlerin tam olarak uygulanmasını da yetkili kuruluşlar sağlayacak.

Yetkili kuruluşlar, bir ürünü bedelli veya bedelsiz piyasaya arz edildiği, satıldığı ve dağıtıldığı her yerde, depo, işyeri, nakil araçları ve gerektiğinde üretim tesislerinde denetleyebilecek, numune alarak test ve muayene edebilecek. Üretici veya dağıtıcılarından gerekli gördüğü bilgi, belge ve kayıtları isteyebilecek.

KAZA VERİ SİSTEMİ

Bir üründen kaynaklandığı değerlendirilen ve sağlık kurumlarına intikal eden kaza, yaralanma ve ölüm vakalarına ilişkin bilgiler, Sağlık Bakanlığınca kurulan kaza veri sistemine girilecek. Bu sistemin işletilmesine ve verilerin raporlanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek. Sağlık Bakanlığı bu verileri yetkili kuruluşlarla paylaşacak.

Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde yapılan kontroller sonucunda güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, yetkili kuruluş, masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere, orantılılık ilkesini gözeterek ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını ya da piyasaya arz edilmiş ürünün toplanmasını sağlayacak.

OKUYUCU YORUMLARI/0 + YORUM EKLE

BENZER HABERLER

GÜNDEM ANA SAYFA »