26 Mayıs 2018, Cumartesi

İşte TBMM Soruşturma Komisyonu Raporu

TBMM Soruşturma Komisyonu'nun eski bakanlar Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Erdoğan Bayraktar ve Muammer Güler hakkında yazdığı rapor tamamlandı. O rapora hurriyet.com.tr ulaştı. Rapor yarın TBMM'nin internet sitesinde yayınlanacak..

13 Ocak 2015 Salı 0: 1
İşte TBMM Soruşturma Komisyonu Raporu
TBMM Soruşturma Komisyonu'nun eski bakanlar Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Erdoğan Bayraktar ve Muammer Güler hakkında yazdığı rapor tamamlandı. 197 sayfalık rapora, CHP 196, MHP ise 701 sayfalık muhalefet şerhi yazdı.
Hem rapor, hem de CHP'nin muhalefet şerhlerinin tam metni ile, ve MHP'nin muhalefet şerhinin içeriğine ilişkin 19 sayfalık özeti ilk kez hurriyet.com.tr yayınlıyor.

RAPORDA NELER VAR?

Raporun ilk bölümünde, İçişleri, Avrupa Birliği, Ekonomi ile, Çevre ve Şehircilik Bakanları'nın, "görev ve yetkilerinin" neler olduğuna ilişkin ilgili kanun maddeleri yer aldı.
Ardından, dört eski bakan hakkında isnat edilen suçlamalara ilişkin Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda yer alan suç maddeleri sıralandı. "Kaçakçılık", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Rüşvet", "Görevi Kötüye Kullanma" suçlarının, yasalarda yer alan tarifleri komisyon raporunda tüm ayrıntılarıyla yer aldı.

"KANUNA AYKIRI ELDE EDİLMİŞ BULGULAR"....

Yine komisyon raporunda, 1982 Anayasası'nın "suç ve cezalara ilişkin esaslar"ın yer aldığı 38. maddesinin 6. fıkrasına da özellikle yer verildi. İlgili madde şöyle;
“(6) (Ek fıkra: 03/10/2001 - 4709 S.K./15. md.) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.”
Raporda ayrıca, iletişimin tespiti, tesadüfen elde edilen deliller, teknik araçlarla izleme ile ilgili TCK'nın ilgili maddelerine de yer verildi.

RAPORUN DAYANDIĞI EN ÖNEMLİ BELGE

Komisyonun AK Partili üyeleri tarafından yazılan raporun önemli bir bölümü de, dört eski bakanın, kendilerine isnat edilen suçları birlikte işledikleri iddia edilen kişiler hakkında mahkemelerce alınmış "takipsizlik" kararlarına yer verildi.

İDDİALAR VE SAVUNMALAR

Tüm yasal altyapının tek tek sıralanmasının ardından, eski bakanlar hakkındaki iddialar ile bakanların ayrıntılı savunmaları ile, dinlenen tanıkların ifadelerine yer verilen raporun son bölümünde, dört bakan için ayrı ayrı bölümler açıldı.

SONUÇ VE KARAR:

197 sayfalık raporun "sonuç ve karar" bölümünde, dosyanın incelenmesi sonucunda şu karara varıldığı yer aldı;

"Tüm dosya münderecatı ile gerekçesi detaylı şekilde yukarıda belirtildiği üzere Yüce Divana sevk konusunda yeterli şüpheye ulaşılamadığından Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN, İçişleri Eski Bakanı Muammer GÜLER, Avrupa Birliği
Eski Bakanı Egemen BAĞIŞ ile Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın Yüce Divana sevk edilmemesine Komisyonun 05.01.2015 tarihli toplantısında oy çokluğuyla (5’e karşı 9 oyla) karar verilmiştir.

MUHALEFET ŞERHİNDE 'TAPE'LER DE VAR

Meclis Soruşturma Komisyonu’nun dört eski bakanın telefon konuşmalarını içeren tape'lerin imha edilmesi kararı almasına karşın CHP’li üyeler, komisyona sundukları muhalefet şerhinde savcılıktan Meclis’e gönderilen tape'lerin tümü yer alıyor.
MHP’nin muhalefet şerhinde de bakanlarla ilgili rüşvet, imtiyaz sağlama, görevini kötüye kullanma iddiaları ve Rıza Sarraf’la olan ilişkilere yer veriliyor. Dosyada, MİT’in Başbakanlığa yazdığı rapor, MASAK kayıtları, telefon tapeleri, görüntüler, MASAK uzmanı Ali Demir'in hazırladığı rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasında bulunan tanık ifadeleri ve bankalar yeminli murakıbı tarafından hazırlanan bilirkişi raporu yer alıyor.
ETİKETLER:
OKUYUCU YORUMLARI/0 + YORUM EKLE

BENZER HABERLER

GÜNDEM ANA SAYFA »