20 Ağustos 2018, Pazartesi

Meclis'in ilk gündemi arabuluculuk

Meclis, 26. Dönem. 3. Yasama yılının ilk haftasına yoğun bir gündemle başlayacak.

1 Ekim 2017 Pazar 12: 7
Meclis'in ilk gündemi arabuluculuk
TBMM Genel Kurulu, yeni yasama yılında, 3 Ekim Salı gününden itibaren  yeni İçtüzük hükümlerine göre çalışacak.

Yeni içtüzüğe göre, Danışma Kurulu önerileri üzerinde konuşulmayacak.  Milletvekilleri, sadece görüşmeye tabi tezkerelerin oylanması ile kanunların  maddelerine geçilmesi ve tümünün oylanmasında yoklama isteyebilecek.

Milletvekilleri Genel Kurula pankart, döviz getiremeyecek. Kınama ve  Meclisten geçici çıkarma cezasına çarptırılan milletvekillerine, ödenek ve yolluk kesintisi uygulanacak.

İLK DÜZENLEME, ARABULUCULUK

Yeni yasama döneminde Genel Kurulda ele alınacak ilk düzenleme,  kamuoyunda "arabuluculuk yasası" olarak bilinen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı  olacak.

İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü yeniden  düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'na göre, işçinin tazminat ve ücret,  işverenin de alacak ve tazminat davaları açmadan önce arabulucuya başvurması  gerekecek.

İşçi veya işverenin iş ilişkisi kapsamında birbirlerine hakaret  etmekten, işçinin iş yerindeki mal ve malzemelere zararından doğan tazminat  talepleri de dava açılmadan önce arabulucuya götürülecek. Arabulucuya  başvurulmadan dava açıldığı anlaşılırsa dava reddedilecek.

İş mahkemeleri, HSK'nın olumlu görüşü alınarak, tek hakimli ve asliye  mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde kurulacak.

İş sözleşmesi feshedilen işçi, sebep gösterilmediği veya gösterilen  sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiasıyla, bir ay içinde işe iade talebiyle  arabulucuya başvuracak. Başvurudan sonuç alınamaması halinde iki hafta içinde iş  mahkemesinde dava açılabilecek. Taraflar anlaşırsa uyuşmazlık iş mahkemesi yerine  özel hakeme de götürülebilecek.

TAZMİNAT İÇİN ZAMANAŞIMI SÜRESİ 5 YIL OLACAK

Yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet  tazminatı ve iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden  kaynaklanan tazminat için zamanaşımı süresi 5 yıl olacak.

Arabuluculuk müzakerelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya  avukatları aracılığıyla katılabilecek, uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayabilecek  uzman kişiler de müzakerelerde hazır bulundurulabilecek.

Tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde arabulucu  bir çözüm önerisinde bulunabilecek.

Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından  belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya  da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil edecek.

3 Ekim Salı günü Ak Parti, CHP ve MHP'nin Grup toplantıları yapılacak.

AK Parti Grubu'nda, milletvekillerine AK Parti Genel Başkanı ve  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hitap edecek.
OKUYUCU YORUMLARI/0 + YORUM EKLE

BENZER HABERLER

GÜNDEM ANA SAYFA »