Piyasalarda yeni dönem

Finansal İstikrar Komitesi kuruldu

5 Haziran 2014 Perşembe 7: 0
Piyasalarda yeni dönem
Tüketicilerin finansal ürün ve hizmetlere ulaşabilmeleri, finansal piyasalarda yanlış uygulamalara karşı korunmaları, finansal piyasaların istikrarı ve gelişimini amaçlayan "Finansal İstikrar Komitesi" kuruldu.

Başbakan Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan genelgede, finansal istikrar ile ilgili olarak kurumlar arasında politikaların ve uygulamaların koordinasyonunu sağlamak üzere, Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakanın başkanlığında, Hazine Müsteşarı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu başkanlarından oluşan Finansal İstikrar Komitesi kurulduğu belirtildi.

Genelgede, finansal istikrar ile arasındaki yakın ilişki dolayısıyla bu alandaki konuların, Türkiye’nin de üyesi olduğu G-20 ve Finansal İstikrar Kurulu gündemlerine paralel olarak Türkiye’de de Finansal İstikrar Komitesi'nde ele alındığı ifade edildi.

STRATEJİ VE EYLEM PLANLARI HAZIRLANDI


Bu kapsamda bir “Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları” (Strateji ve Eylem Planları) hazırlandığına işaret edilen genelgede, "Söz konusu Strateji ve Eylem Planları bu Genelgenin yayımı ile uygulamaya konulacak olup Hazine Müsteşarlığı, BDDK ve SPK’nın resmi internet sayfalarında yayımlanacaktır" denildi ve şu bilgilere yer verildi:

"Strateji ve Eylem Planlarında belirlenen hedeflere, öngörülen sürede ulaşılabilmesi için; her bir eylem için belirlenen kurum ve kuruluşlar; hazırlık aşamasında olduğu gibi uygulama aşamasında da etkin bir işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışmaya devam edecektir. Finansal İstikrar Komitesi tarafından; gerektiğinde Strateji ve Eylem Planlarında değişiklik yapılabilecek, yapılan değişiklikler ile güncellemeler ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilecektir."

KOMİTE'NİN SEKRETARYA HİZMETLERİ HAZİNE'DEN


Genelgeye göre, Strateji ve Eylem Planlarının uygulama sürecinin izlenmesi; Finansal İstikrar Komitesi sekretarya hizmetlerini yürüten Hazine Müsteşarlığı tarafından yerine getirilecek, her bir eylem planı için belirlenen koordinatör kuruluş; eylem gerçekleşmelerini, Finansal İstikrar Komitesi tarafından belirlenen dönemler itibarıyla raporlayacak, bu raporlar söz konusu Komite tarafından değerlendirilecek.

Ayrıca, Strateji ve Eylem Planlarının uygulanması, bu süreçte kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, bu konuda Finansal İstikrar Komitesi tarafından alınan kararların yerine getirilmesi için ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek ve katkı sağlanacak.
OKUYUCU YORUMLARI/0 + YORUM EKLE

BENZER HABERLER

GÜNDEM ANA SAYFA »