23 Şubat 2019, Cumartesi

"Seçim İttifakı" teklifinin 9 maddesi kabul edildi

Anayasa Komisyonu'nda görüşülerek kabul edilen maddelere göre; aynı binada oturan seçmenler, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilecek. Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılacak.

6 Mart 2018 Salı 18:57
"Seçim İttifakı" teklifinin 9 maddesi kabul edildi
AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan seçim ittifakına  ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin 9 maddesi Meclis Anayasa  Komisyonunda kabul edildi.  Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 9 maddesinin  görüşmeleri, 11 saat süren çalışma sonunda tamamlandı. Kabul edilen maddelere göre, aynı binada oturan seçmenler, hane  bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı  sandık bölgelerine kaydedilebilecek. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un  "Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri" başlıklı maddesine üç fıkra daha  ilave ediliyor. Buna göre YSK'nin görev ve yetkileri arasına şunlar ekleniyor:

SEÇEM SAYISI VE SANIK 
Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda, vali veya il  seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması  halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık  bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim  bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine  ve bu hususların ilanına karar vermek. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin,  muhtarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu  kurulmasına, oy kullanılmasına, sayım ve döküm ile birleştirme işlemlerine  ilişkin usul ve esasları belirlemek."

SANDIK KURULU BAŞKANIN BELİRLENMESİ 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un  "Sandık kurulu başkanının seçimi" başlıklı maddesinin başlığı, "Sandık kurulu  başkanının belirlenmesi" olarak değiştiriliyor. Bu maddede yapılan değişikliğe göre, ilçede görev yapan tüm kamu  görevlilerinin listesi, mülki amir tarafından yerleşim yeri adresleri esas  alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek. İlçe  seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu  başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekmeyle tespit edecek ve bu  kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak  belirleyecek.

 Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri  arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula  başkanlık edecek. İlçe seçim kurulu başkanı, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir  yedek üyesini belirlemek için önce, sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler  arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisini  ad çekmeyle tespit edecek. Bu kişilerden mani hali bulunmayanları sandık kurulu  asıl ve yedek üyesi olarak belirleyecek.

 OY PUSULALARA AYNI SANDIĞA KONULUCAK
Birlikte yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy  pusulaları aynı zarfa konulacak. Seçimlerde kullanılacak kabinler, oy vermenin gizliliğini sağlayacak  şekilde yaptırılacak. Kabinlerin ölçü ve standartları YSK tarafından  belirlenecek.

 Mahalli idare organları seçimlerinde oy pusulalarının aynı zarfa  konulması ve birlikte yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde de oy  pusulalarının aynı zarfa konulması öngörüldüğünden, oy sandıklarının kapağının  üzerinde zarfların atılması için bulunan açıklığa ilişkin "Boyu 25, eni 1  santimetre ebatlarında" ibaresi kanundan çıkarılıyor. Bu açıklık, YSK tarafından  tespit edilecek. Zarfların ebatlarının da kanunda belirlenmesinden vazgeçiliyor, bu  konuda da yetki YSK'de olacak. Oy zarfları, ön yüzünün sol üst köşesinde "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek  Seçim Kurulu" amblemi yer alacak şekilde Yüksek Seçim Kurulunca filigranlı  kağıttan hazırlatılacak. Teklifle, "Sandık çevresi"; "Oy sandığının konulduğu ve sandık  kurulunun görev yaptığı oda, bölüm veya bu amaçla oluşturulan yer." olarak  tanımlanıyor.

 Mevcut düzenlemeye göre, kolluk güçleri, sandık çevresine sadece  sandık kurulu başkanı veya üyelerden birinin çağrısı üzerine gelebiliyorken,  teklifte seçmenlerin ihbarı üzerine de kolluk güçlerinin sandık çevresine  gelebilmeleri öngörülüyor.  Sandık çevresinde, cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı  düzenini bozmaya kalkışanlar, sandık kurulu başkanı veya üyelerinden biri  tarafından yapılan çağrı ya da seçmenlerin ihbarı üzerine gelen kolluk güçlerince  derhal sandık çevresinden uzaklaştırılacak ve gerekli yasal işlem yapılacak.  Seçmenlerce ihbar, o yer kolluk güçlerine şahsen yapılacak.

Sandık çevresine gelen kolluk güçleri, başkanın talebine veya kurulun  kararına uymak zorunda olacak; çağrı veya ihbar sebebi ortadan kalkınca sandık  çevresinden ayrılacak. Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç, özel  güvenlik görevlileri ve belediye zabıtaları gibi görevliler de dahil olmak üzere  resmi üniforma ve silah taşıyan kişiler, sandığın konulduğu bina, yapı ve  bunların müştemilatına giremeyecek. Sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatında hiç kimse,  başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem  veya benzeri işaretler ya da propaganda amaçlı yayınlar taşıyamayacak; yazılı,  sözlü veya görüntülü propaganda yapamayacak. Bunlara uymayan kişiler kolluk  güçleri tarafından uzaklaştırılacak.

 İlçe seçim kurulu başkanı, sandık çevresinde, sandık başı iş ve  işlemlerinin düzen içinde yürütülmesini ve sandığın konulduğu bina, yapı ve  bunların müştemilatında güvenliği ve kanunda öngörülen yasaklara uyulmasını  sağlayacak tedbirleri alacak; seçmenin ve bu yerlerde bulunma hakkına sahip diğer  kişilerin buralara serbestçe girmesini engelleyen veya güçleştiren her türlü  hareketi önleyecek. Bu kapsamda, ilçe seçim kurulu başkanınca verilen talimatlara  sandık kurulları, mülki ve idari makamlar uymak zorunda olacak. Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti  Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar  ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla  yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılacak.
OKUYUCU YORUMLARI/0 + YORUM EKLE

BENZER HABERLER

GÜNDEM ANA SAYFA »