Tedavi yardımı yönetmeliğinde değişiklik

Milletvekillerine yönelik tedavi yardımı yapılmasına dair yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayınlandı.

15 Kasım 2013 Cuma 7: 0
Tedavi yardımı yönetmeliğinde değişiklik
''Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'', ''Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmeliğin'' iki maddesi değiştirildi.

''Tedavide Yatak Ayrılması'' Başlıklı 13. Maddede Yapılan Değişik


''Tedavide yatak ayrılması'' başlıklı 13. maddede yapılan değişikliğe göre, hak sahiplerinin özel odada yatırılmaları halinde, protokol yapılan resmi sağlık kurumlarınca sağlanan otelcilik hizmetleri protokol hükümlerine, protokol yapılmayan resmi sağlık kurumlarında ise Sağlık Bakanlığı Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre hastalardan alınan ilave ücretler TBMM Başkanlığınca, özel sağlık kurumlarında doğacak ilave ücretler ise hak sahiplerince karşılanacak.

İlgili Yönetmeliğin 14. Maddesindeki Değişiklik


Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında tedavi giderlerini düzenleyen 14. maddesindeki değişikliğe göre de hak sahiplerine tedavi, protokol yapılan veya protokol yapılmayan resmi sağlık kurumu veya kuruluşları tarafından sağlandığı takdirde, sağlık kurumu veya kuruluşunca hastanın tedavisi dolayısıyla yapılan bütün işlemler sonucu ödenmesi gereken ücretleri gösteren fatura düzenlenerek kuruma gönderilecek.

Fatura bedeli, protokol yapılan resmi sağlık kurumlarına protokol hükümlerine, protokol yapılmayan resmi sağlık kurumlarına ise tebliğ hükümlerine göre fatura incelemesi yapıldıktan sonra sağlık kurum veya kuruluşuna ödenecek.

Protokol yapılmayan resmi sağlık kurumlarınca sağlanan tedavi hizmetlerine ilişkin Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre hastalardan alınan ilave ücretler, TBMM Başkanlığınca karşılanacak. Ancak bu ücretler ile resmi sağlık kurumlarıyla yapılan protokol fiyatları, sözleşmeli özel sağlık kurumlarından yataklı tedavi kurumlarına ödenen ücretleri geçemeyecek.
OKUYUCU YORUMLARI/0 + YORUM EKLE

BENZER HABERLER

GÜNDEM ANA SAYFA »