SİSTEMİN ÇÖKÜŞÜ
Abdurrahman SAĞKAYA

Abdurrahman SAĞKAYA

/ Toplam 15 yazı »
SİSTEMİN ÇÖKÜŞÜ: ABD’de bir tren kazasının arkasında; ulaşım hattındaki tüm makasları kontrol eden   kızılötesi verici geliştiren, makaslarını hackleyerek, trenlerin yönünü değiştiren on dört yaşında bilgisayar meraklısı bir çocuk vardı… Modern toplumlarda önemli altyapılar internete güveniyor. Elektrik şebekeleri, gaz boru hatları, acil durum numaraları, hava trafik kontrolleri, borsalar,içme suyumuz,sokak lambaları, hastaneler ve sıhhi tesisatlar, internet teknolojileri olmadan işlem göremiyor. Yazılımda geç kalırsak, çökecek sistem gelecekte bizi nerelere götürür, anlayalım artık!... Geç olmadan tedbir alalım… Tehlikedeyiz!...

                                                            ********

 AKLIMIZI BAŞIMIZA ALALIM: Başkalarının kavramlarıyla ve yardımlarıyla kendi dünyamızı kuramayız. Kendi dünyanızı da kaybedersiniz ve zamanla tarihten silinir gidersiniz… Türkiye, yeniden medeniyet iddialarına ve değerlerine sahip çıkmalıdır!.. Batı, resmen ve dolaylı yollarla Türkiye'yle savaşıyor. Türkiye'nin diz çöktürülmesi için içimizdeki her tür hâini kullanıyor... Tarihin bu önemli kesitinde, Ortadoğunun yeniden şekillendiği günümüzde, farklılıklarımızı bir kenara iterek bir ve beraber olmalıyız… Aksi takdirde hep birlikte ağır bedeller öderiz…

                                                            ***************

DEMOKRASİ GÜÇLER AYRILIĞIDIR: Demokratik ülkelerde yasama, yürütme, yargı  uyumlu, fakat kesin hatlarıyla birbirinden ayrılmıştır. Türkiye’de,   yasama ve yürütme içiçedir... Başbakan yürütmenin ve yasamanın başıdır. Kokuşmanın kaynağı buradan çıkar. Yasama ve yürütmenin kesin hatlarıyla ayrılmadığı ülkelerde bürokratik hakimiyet vardır.  Kanunları bürokrasi yapar, hükümet meclise sunar, milletvekillerinin el kaldırmasıyla kanunlaşır... Gelişmiş ülkelerde yapılan reformların çoğunluğu bürokratik etkinliği yok etmeye yöneliktir… Türkiye’de de iktidarlar bürokrasi ile mücadeleye gelir! Bürokrasiyi güçlendirerek giderler!..

                                                                    ***************

İDEAL PARTİ NASIL OLMALI? Partiler makine değil canlı bir organizmadır. Bir insan gibi, kolektif bir kimlik duygusu ve temel bir amacı vardır. Bu, toplum ve ülke bilgisinin örgütselyansımasıdır; partinin neyi savunduğu, nereye gitmekte olduğu, nasıl bir dünyada yaşamak istediği ve en önemlisi, o dünyayı nasıl hayata geçireceği konusunda; açık, seçik bir projesi ve anlayışı olmalıdır... Bilgi yaratan ve kendini yenileyen parti; fikirleri, kadroları ve idealleri de değiştirmelidir… Bu olgu değişimi ve yeniliği ateşler... Değişimin özü: Ülkeyi belli bir vizyon veya ideale göre yeniden yaratmaktır... Nasıl?.. Çok şey mi istiyoruz?..

                                                            ***************

BÜROKRATİK OLİGARŞİ: 15 yıllık bir iktidar:”Bürokrtik oligarşiyi aşamadık!” diyor. Cumhuriyet dönemi boyunca bürokrasi iktidarlara hakim olmuştur. Çünkü her iktidar aynı yanlışı yapmış; bürokrasiyi ele geçirmeye çalışmıştır!.. Bürokrasi ele geçmez… Bürokrasiye hedef verilir, o hedeflerin peşinde koşturulur, çalıştırılır… Bunun için boyuna, bosuna, görüşüne bakmadan liyakatli kişileri, işi bilenleri göreve getirmek gerekir… Sadakati ön plana çıkarırsanız, hizmet yapacak kabiliyeti olmayan, elinden iş gelmeyen size sadık bir köleler ordusu ortaya çıkar. İşte o zaman,   koltuğunu korumaktan başka endişesi olmayan bürokratik oligarşiyi kendiniz yaratır! Hizmet göremezsiniz… Farkında mısınız?..
OKUYUCU YORUMLARI/0 + YORUM EKLE